`


THERE IS NO GOD EXCEPT ALLAH
read:
MALAYSIA Tanah Tumpah Darahku

LOVE MALAYSIA!!!


Thursday, December 29, 2016

FELDA Takde Duit Nak Tanam Semula Pokok Sekarang Nak Meminjam Untuk Beli Saham Pula?

Pada hari ini, saya hanya akan menumpukan kepada satu tanggungjawab Felda yang paling utama dan membawa kesan paling besar kepada peneroka di seluruh Malaysia. Sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan tanah-tanah rancangan di bawahnya, Felda menguruskan kerja tanam semula bagi pihak peneroka-peneroka.
Bagi peneroka yang ladang mereka telah mencapai umur matang tertentu, pokok kelapa sawit matang itu perlu ditebang dan ditanam semula. Oleh kerana kerja-kerja itu memakan modal pusingan yang besar, majoriti peneroka akan menyerahkan kerja tanam semula ini kepada Felda untuk diuruskan (hanya sebahagian kecil yang memilih untuk mengusahakan sendiri proses tanam semula).
Selain dari mengeluarkan modal pusingan untuk mengusahakan tanam semula, Felda juga memberikan elaun sara diri kepada peneroka sepanjang tempoh tanam semula hingga ke tempoh tertentu. Dalam tempoh ini, peneroka hanya mendapat gaji asas dan sebarang laba dari jualan kelapa sawit disimpan oleh Felda sebagai sebahagian dari pembayaran bagi modal pusingan yang dikeluarkan lebih awal. Jumlah keseluruhan perbelanjaan yang didahulukan oleh Felda akan menjadi pinjaman yang perlu dilangsaikan oleh peneroka apabila mula menikmati hasil dari tanam semula itu.

Saya ingin merujuk kepada mukasurat-mukasurat berkenaan untuk menunjukkan kedudukan kewangan terkini dan perbelanjaan tahunan Felda yang diaudit setakat tahun berakhir 31 Disember 2014:
i. Mukasurat 168: Pendapatan di peringkat Felda hanyalah RM87 juta setahun. Jika diambil kira pendapatan di peringkat kumpulan yang disatukan, pendapatan tahunan kumpulan Felda hanyalah RM420 juta setahun.
ii. Mukasurat 168: Rugi bersih Felda adalah RM1 bilion (2014) dan RM2.3 (2013)
iii. Mukasurat 185: Perbelanjaan kasar untuk melaksanakan rancangan tanam semula untuk peneroka ialah RM2.5 bilion (2014) dan RM2.4 bilion (2013)
iv. Mukasurat 187: Baki tunai yang ada di akaun Felda hanyalah RM291 juta (2014) dan RM685 juta (2015)
v. Mukasurat 271: Jumlah hutang Felda adalah RM6.1 bilion (2014) dan RM5.7 bilion (2013)
Daripada angka-angka yang diaudit ini, boleh dirumuskan bahawa kedudukan kewangan sedia ada Felda adalah sangat lemah untuk melaksanakan tanggungjawabnya melaksanakan program tanam semula bagi pihak peneroka, atas sebab-sebab berikut:
1. Pendapatannya jauh lebih rendah dari jumlah tunai yang diperlukan untuk melaksanakan program tanam semula (RM87 juta setahun berbanding keperluan tunai RM2.5 bilion setahun)
2. Operasinya mengalami kerugian besar dan terus menghakis wang simpanan yang ada sehingga jatuh ke paras RM291 juta
3. Felda tidak lagi boleh berhutang kerana hutang sedia ada sudah terlalu tinggi iaitu RM6.1 bilion
Sebab itu sebarang urusniaga yang melibatkan hutang baru akan menyebabkan kedudukan kewangan dan keberhutangan Felda makin parah. Ini akan membawa kesan langsung kepada kecairan tunai Felda dan boleh menjejaskan keupayaan Felda untuk melaksanakan program tanam semula bagi peneroka-peneroka.
Saya akan turun menjelajah ke tanah perancangan Felda untuk menterjemahkan makna angka-angka ini agar peneroka Felda memberi isyarat jelas untuk menolak urusniaga membeli pegangan di dalam EPH yang bakal menambah hutang Felda sebanyak lebih RM2 bilion lagi.
Pada masa yang sama, saya mendesak supaya Tan Sri Isa Samad meletakkan jawatan serta merta di atas segala kerosakan yang telah dibuat ke atas Felda sepanjang beliau memegang jawatan tersebut. Beliau kini terpaksa berdepan dengan kemarahan peneroka Felda yang akan celik mata bahaya urusniaga ini kepada kelangsungan mereka apabila ladang-ladang mereka mungkin tidak dapat ditanam balik akibat kedudukan kewangan Felda yang nazak.

RAFIZI RAMLI
AHLI PARLIMEN PANDAN
NAIB PRESIDEN KEADILAN

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.