`


THERE IS NO GOD EXCEPT ALLAH
read:
MALAYSIA Tanah Tumpah Darahku

LOVE MALAYSIA!!!


Friday, May 31, 2019

"Hijab" Yahudi / Nasrani

Top left - Coptic christian hijab                        Top right - Greek orthodox hijab


Bottom left : Mother Theresa (Catholic)         Bottom right - Haredi Jewish burqa
hijab


Apa kata Rasulullah ? 
Apa yang Rasulullah mengajar kita?


Surah 2:120    Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama (deen) mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

MAKSUDNYA JANGAN IKUT YAHUDI


Surah 3:69 - 71

69  Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya

70  Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui.

71 . Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil  dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? 

MAKSUDNYA JANGAN IKUT YAHUDI


Surah 3:100-102

100. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

102. . Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.


MAKSUDNYA IKUT YAHUDI JADI KAFIR


Rasulullah tidak boleh cakap satu benda dalam Al Quran dan kemudian cakap benda lain pula di luar Al Quran.  Rasulullah tidak boleh  'cakap tak serupa bikin'.

61:2  Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan

61:3  Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.